English Lietuvių kalba
sun /sʌn/ saulė {f}
Sun /sʌn/
  • star
saulė
there is nothing new under the sun
  • there is nothing new
nieko naujo po saule
sun bear
  • Helarctos malayanus
malajinis lokys
Sun King Karalius Saulė
sun gear
  • gear wheel
saulė {f}
Wiktionary Links