English Lietuvių kalba
sweet potato
  • tuber
batatas {m}
sweet flag
  • Acorus calamus
ajeras
sweet dreams /ˌswiːt ˈdɹiːmz/
  • sweet dreams
saldžių sapnų
sweet william
  • Dianthus barbatus
šiurpinis gvazdikas
sweet woodruff
  • Asperula odorata
kvapioji krunė
Wiktionary Links