Nederlands English
Duits /dœʏ̯ts/, /dœːts/
  • 1. een taal die gesproken wordt in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en België
German /ˈd͡ʒɜː.mən/, /ˈd͡ʒɝ.mən/
Duits /dœʏ̯ts/, /dœːts/
  • 1. betreffende Duitsland of het Duits
German /ˈd͡ʒɜː.mən/, /ˈd͡ʒɝ.mən/
Zwitsers-Duits
  • 1. Duits zoals dat in een Zwitserland wordt gesproken
Swiss German
Silezisch Duits
  • 1. West-Germaanse taal gesproken door 20 duizend mensen in Tsjechië en Polen
Lower Silesian
Duits-Canadees German-Canadian
Wiktionary Links