Nederlands English
Europese Unie /ˌøː.ro.ˌpe.sə.ˈy.ni/, /ˌʏː.ro.ˌpe.sə.ˈy.ni/
  • unie van 27 Europese staten
European Union /ˌjʊɹəˈpiən ˈjunjən/, /ˌjʊəɹəˈpiːən ˈjuːnjən/
Raad van de Europese Unie Council of the European Union
Hof van Justitie van de Europese Unie Court of Justice of the European Union