Nederlands English
fles /flɛs/
  • 1. een langgerekt, cilindrisch en meestal van glas vervaardigd vat met een nauwe hals die met een dop of kurk af te sluiten is
bottle /ˈbɑ.təl/, /ˈbɒ.təl/
flask /flæsk/, /flɑːsk/
Leidse fles Leyden jar /ˈlaɪdən ˌdʒɑɹ/
de fles geven bottle /ˈbɑ.təl/, /ˈbɒ.təl/
Wiktionary Links