Nederlands English
klimaat
  • 1. de gemiddelde natuurlijke gesteldheid van de lucht en het weer in een gebied op een planeet
climate /ˈklaɪmɪt/
Wiktionary Links