Nederlands English
vet /vɛt/
  • 1. dik, vet inhoudend
fat /fæt/
greasy /ˈɡɹiː.si/, /ˈɡɹi.si/
fatty /ˈfæt.i/, /ˈfæɾ.i/
vet /vɛt/
  • 6. lijkend op iets vets
fatty /ˈfæt.i/, /ˈfæɾ.i/
greasy /ˈɡɹiː.si/, /ˈɡɹi.si/
vet-vrij fat-free
English Nederlands
vet /vɛt/
  • check or investigate particularly
checken /ˈtʃɛkən/
controleren
vet /vɛt/
  • short form of veteran
veteraan
vetting
  • checking or investigation
controle
Wiktionary Links