Nederlands English
vragen /ˈvraɣə(n)/, /ˈvraχə(n)/
  • 1. mondeling of schriftelijk informatie verzoeken
ask /ˈæsk/, /ˈask/, /ˈɑːks/, /eəsk/, /ˈæks/, /ˈɑːsk/
enquire /ɪŋˈkwaɪə/, /ɪŋˈkwaɪɹ/
vragen /ˈvraɣə(n)/, /ˈvraχə(n)/
  • 2. mondeling of schriftelijk actie verzoeken
ask /ˈæsk/, /ˈask/, /ˈɑːks/, /eəsk/, /ˈæks/, /ˈɑːsk/
erom vragen ask for it
ten huwelijk vragen propose /pɹəˈpoʊz/, /pɹəˈpəʊz/
veelgestelde vragen frequently asked questions
om iemands hand vragen pop the question
eerst schieten dan vragen stellen shoot first and ask questions later
Wiktionary Links