Nederlands English
zondag /'zɔndɑx/
  • 1. een dag van de week die na zaterdag en voor maandag komt
Sunday /ˈsʌndeɪ/
Wiktionary Links