Norsk English
å
  • subjunksjon
to
for å in order to
à jour up-to-date /ˌʌp tə ˈdeɪt/
å teste test /test/, /tɛst/
å haike hitchhike /ˈhɪtʃhaɪk/
å furte sulk /sʌlk/
Å forby proscribe /ˈpɹəʊˌskɹaɪb/, /pɹəˈskɹaɪb/, /ˈpɹoʊˌskɹaɪb/
å skjære slice /slaɪs/
å gi opp relinquish /ɹɪˈlɪŋkwɪʃ/
a cappella a cappella /ˌɑ kəˈpɛl.ə/, /ˌæ.kəˈpɛl.ə/
det å være being /ˈbiɪŋ/, /ˈbiːɪŋ/
nøle med å hesitate /ˈhɛzɪteɪt/
det å avta abatement /əˈbeɪt.mənt/
kommer til å will /wɪl/
til å stole på trust /trʊst/, /trʌst/
for å være ærlig to be honest
holde noen à jour keep someone posted
hyggelig å møte deg how do you do
å ha hodet i skyene head in the clouds
for ikke å snakke om not to mention
ingenting å takke for don't mention it
å ha hodet i fluevekt head in the clouds
jeg ønsker å kysse deg I'd like to kiss you
Å få endene til å møtes concur /kənˈkɜː/, /kənˈkɝ/
å få endene til å møtes make ends meet
på vei til å bli foreldet obsolescent /ɑbsəˈlɛsənt/, /ɒbsəˈlɛsənt/
det er menneskelig å feile to err is human
regler er til for å brytes rules are made to be broken
ha en høne å plukke med noen have a bone to pick
kan du være så snill å gi meg give me
det er lett å være etterpåklok hindsight is 20/20
jeg kunne tenke meg å kysse deg I'd like to kiss you
nød lærer naken kvinne å spinne necessity is the mother of invention
det må knuses noen egg for å lage en omelett you've got to crack a few eggs to make an omelette
hvis du ikke har noe hyggelig å si, si ingen ting bite one's tongue
har du en banan i buksa eller er du bare glad for å se meg? is that a gun in your pocket or are you just pleased to see me
du kan lede en hest til vannet, men du kan ikke tvinge den til å drikke you can lead a horse to water, but you can't make it drink
English Norsk
WRONG : little strokes fell great oaks, er tilsvarende det norske ordtaket "Dråpen uthuler stenen, ikke ved makt, men ved stadig å falle", og har ikke samme mening som ordtaket "Liten tue kan velte stort lass" liten tue kan velte stort lass
Wiktionary Links
  • Norsk: å