Suomi Español
aamiaistaa
  • syödä aamiaista
desayunar
Wiktionary Links