Suomi Español
ihminen
  • nykyihminen, kahdella jalalla kulkeva nisäkäs (Homo sapiens sapiens), joka kuuluu kädellisten lahkoon muiden ihmisapinoiden kanssa
ser humano
hombre
humano
Wiktionary Links