Suomi Español
isä
  • lapsen siittänyt mies, lapsen biologinen isä
padre
papá
papi
isä
  • (kirkko) katolinen miespuolinen seurakunnan pappi
padre
esi-isä
  • miespuolinen sukulainen ylenevässä polvessa
antepasado
ancestro
Wiktionary Links