Suomi Español
kala
  • selkärankainen, kiduksilla hengittävä vesieläin
pez
pescado
kala
  • kalan liha ruoan raaka-aineena
pescado
pez
kala-allas
  • allas kalojen elävänä säilyttämistä varten
cocido koˈθi.ðo, koˈsi.ðo
Wiktionary Links