Suomi Español
kieli
  • suussa oleva puheen tuottamisen, nielemiseen ja lämmönsäätelyyn käytettävä lihas
lengua
idioma
kieli
  • kommunikointijärjestelmä (esim. suomen kieli)
lengua
idioma
lenguaje
kieli
  • kielisoitinten ääntä tuottava pingotettu lanka tai jänne
cuerda [ ˈkweɾ.ða
kieli
  • soittokellon umpinaiseen yläpäähän kiinnitetty metallinen osa (eli läppä), joka lyö kellon laitaan
badajo
germaaninen kieli
  • (kielitiede) germaaniset kielet ovat indoeurooppalaiseen kielikuntaan kuuluva kieliryhmä.
lengua germánica
romaaninen kieli
  • Romaaniset kielet ovat arkisesta latinasta kehittyneitä indoeurooppalaisia kieliä ja muodostavat itaalisten kielten alaluokan.
lengua romance
luonnollinen kieli
  • kieli, jolla ihmiset yleisesti kommunikoivat keskenään ja joka on kehittynyt ja siirtynyt sukupolvelta toiselle normaalin sosiaalisen kanssakäymisen osana
lengua natural
formaali kieli
  • äärellisen pituisten merkkijonojen joukko, jotka on muodostettu jostakin äärellisestä aakkostosta
lenguaje formal
tetumin kieli tetum
heetin kieli
  • (kielitiede) kuollut indoeurooppalainen kieli, (kielitunnus: hit )
heteo
Wiktionary Links