Suomi Español
meri
  • laaja maapalloa peittävä vesimuodostuma, jossa on suolaista vettä
mar
meri-ilmasto
  • kostea meren lähellä esiintyvä ilmasto, jossa lämpötilan vuotuiset ja vuorokautiset vaihtelut ovat yleensä melko pieniä, koska meri leudontaa
clima marino
Etelä-Kiinan meri
  • Kiinan eteläpuolella sijaitseva Tyynenmeren reunameri
mar de la China Meridional
Wiktionary Links