Suomi Español
työ
  • fysikaalinen suure, tunnus W, joka merkitsee energian vaihtoa kappaleiden tai energiamuotojen välillä
  • (taloustiede) ihmisen ruumiillinen tai henkinen toiminta tavoitteena tarpeiden tyydyttäminen, lähinnä tuoton tai tulon hankinta
  • jokin tehtävä tai teossa oleva asia
  • palkkatyö, työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuva toimi
  • työpaikka
trabajo
Wiktionary Links