🇲🇬 mg es 🇪🇸

manifikifka verb

rechazar, platija, rehusar, relé, repeler, agitar
Wiktionary Links