🇫🇮 fi ja 🇯🇵

työ noun

  • (taloustiede) ihmisen ruumiillinen tai henkinen toiminta tavoitteena tarpeiden tyydyttäminen, lähinnä tuoton tai tulon hankinta
仕事, 職業,
  • palkkatyö, työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuva toimi
仕事, 職業, 会社, 職場
  • jokin tehtävä tai teossa oleva asia
仕事, 職業, 義務
  • fysikaalinen suure, tunnus W, joka merkitsee energian vaihtoa kappaleiden tai energiamuotojen välillä
  • työn tulos, teos, aikaansaannos
仕事, 職業
  • teko
仕事, 職業, 行動, 行為
  • työpaikka
仕事, 職業, 作品
Wiktionary Links