Svenska Suomi
arabiska {u}
  • språk
arabia
arabian kieli
arabisk
  • som rör arabvärlden
arabialainen
arabisk
  • som rör det arabiska språket
arabikielinen
arabialainen
Arabiska havet {n}
  • den del av Indiska oceanen som är belägen mellan Pakistan och Arabiska halvön
Arabianmeri
Wiktionary Links