Svenska Suomi
eller
  • binder ihop delar där någon förväntas gälla
tai
vai
förr eller senare ennemmin tai myöhemmin
bus eller godis
  • halloweenfras
karkki tai kepponen
mer eller mindre
  • i mångt och mycket, i stort sett, praktiskt taget
  • typ, ungefär
enemmän tai vähemmän
eller hur
  • antyder att man söker medhåll i det man sa
no niin
eller hur
  • antyder medhåll i det någon annan sa när en tredje part säger emot
täsmälleen
på ett eller annat sätt jotenkin
Wiktionary Links