Svenska Suomi
herre {u}
  • artigt tilltal till man
  • artigt om man
herra
Herre {u}
  • namn på Gud
Herra
Wiktionary Links