Svenska Suomi
kors {n}
  • geometrisk figur
  • kristen symbol
  • tortyrredskap
  • börda; bestraffning
risti
ko {u}
  • hona av Bos taurus
  • hona av ett av ett flertal större däggdjur (idisslare)
lehmä
kor {n}
  • den del av en kyrka där altaret står
kuori
köra
  • framföra fordon
ajaa
köra
  • exekvera
ajaa
suorittaa
kör {u}
  • grupp av sångare
kuoro
Wiktionary Links