Svenska Suomi
man {u}
 • person av manligt kön
mies
man {u}
 • djurs nackhår
harja
man {u}
 • make
aviomies
vår {u}
 • årstid mellan vinter och sommar
kevät
en {u}
 • vintergrön barrväxt
kataja
jag
 • tillbakasyftande pronomen
minä
dom {u}
 • domstolsbeslut
tuomio
dom {u}
 • kupolformad överbyggnad
kupoli
dom {u}
 • kyrkobyggnad
tuomiokirkko
honom häntä
hän
Isle of Man {n}
 • ö
Mansaari
mina {u} miina
er
 • personligt pronomen
teitä
te
er
 • possessivt pronomen
teidän
te
de
 • personligt pronomen
he
ne
era {u}
 • tidsperiod
aika
äkta man aviomies
di {u}
 • mjölk från ett djur (även människa)
äidinmaito
sina ehtyä
mån
 • utsträckning eller omfattning av något på en kvantitativ skala
kertaluku
ens
 • när man förväntar sig något som ej sker
edes
du
 • personligt pronomen
sinä
ni
 • andra person plural nominativ
te
ni
 • (formellt, artigt) andra person singular nominativ
te
Te
vi
 • personligt pronomen i första person plural nominativ
me
min minun
minä
han
 • personligt pronomen som syftar på person av manligt kön i subjektsform
hän
se
din
 • possessivt pronomen
sinun
sinä
hon
 • pronomen syftande på omtalad
hän
se
hans hänen
hän
hen
 • när personens kön är obekant
hän
mig minua
minut
minä
dig
 • personligt som syftar på den tilltalade (du) i objektsform
sinua
sinut
oss meitä
me
henne hän
häntä
hennes
 • possessivt pronomen
hänen
hän
på tu man hand
 • tillsammans (mellan två personer)
kahden
kahdestaan
kaksin
kaksistaan
vår
 • reflexivt possessivt pronomen
-mme
i
 • (om plats) läge inuti
-ssa
-ssä
dem
 • ackusativ
 • dativ
 • efter preposition
heidät
sig itsensä
den se
den se
det
 • personligt pronomen som används som formellt subjekt
 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i objektsform om den omtalade har t-genus
 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i subjektsform om den omtalade har t-genus
se
mitt {u}
 • centrum
keskialue
deras heidän
dess sen
det
 • bestämd artikel singular neutrum av den
se
sin hänen
dess
 • viss angiven tidpunkt
se
fridens man rauhanmies
I
 • personligt pronomen för artigt tilltal som syftar på en tilltalad i subjektsform
teidät
god man
 • (fysisk) person som utses av allmän domstol för att utföra ett visst uppdrag
uskottu mies
ens
 • genitivform av man
-an
sej {u} seiti
sina haipua
vårt
 • reflexivt possessivt pronomen som syftar tillbaka på och indikerar ägande av eller tillhörighet till subjektet om subjektet är i första person plural (vi) och om det ägda eller tillhörande är i ental och har t-genus
-mme
När man talar om trollen så står de i farstun.
 • Om man talar om ett ämne så dyker det upp
siinä paha missä mainitaan
Wiktionary Links