🇸🇪 sv fi 🇫🇮

vara verb

varar/är, var/varade, varat/varit
 • kopula som tillskriver subjektet egenskap
 • befinna sig
 • existera
 • hjälpverb för passiv verbform
olla
 • fortsätta verka
kestää

vara noun

varan, varorna
 • ting som köps och säljs
tavara
 • tillstånd att existera
olemassaolo, oleminen

jag pronoun

 • tillbakasyftande pronomen
minä,

du pronoun

 • personligt pronomen
sinä

han pronoun

 • personligt pronomen som syftar på person av manligt kön i subjektsform
hän, se

ni pronoun

 • andra person plural nominativ
te
 • (formellt, artigt) andra person singular nominativ
te, Te

de pronoun

 • personligt pronomen
he, ne

hon pronoun

 • pronomen syftande på omtalad
hän, se

min pronoun

minun, minä

hen pronoun

 • när personens kön är obekant
 • när personens kön varken är manlig eller kvinnlig (tredje kön)
hän

🇫🇮 fi sv 🇸🇪

vara-

vice
Wiktionary Links