Italiano Français
colore /ko'lore/
  • araldica
couleur {f} ku.lœʁ
colore primario couleur primaire {f} ku.lœʁ pʁi.mɛʁ
carica di colore charge de couleur {f} ʃaʁʒ də ku.lœʁ
temperatura di colore température de couleur {f} tɑ̃.pe.ʁa.tyʁ də ku.lœʁ
Français Italiano
coloré kɔ.lɔ.ʁe colorato /koloˈrato/
colorer kɔ.lɔ.ʁe colorare /kolo'rare/
chancre coloré {m} ʃɑ̃kʁ(.ə) kɔ.lɔ.ʁe cancro colorato
Wiktionary Links