Français Latine
petit {m} pə.ti
 • De taille réduite
improcerus
parvus
petit {m} pə.ti
 • Jeune
parvus
Petit Chaperon rouge pə.ti ʃa.pʁɔ̃ ʁuʒ
 • Petit Chaperon rouge
Lacernella Rubra
petit déjeuner {m} pə.ti de.ʒœ.ne
 • Repas
prandium
Petit Chien pə.ti ʃjɛ̃ Canis Minor
Petit Renard pə.ti ʁə.naʁ Vulpecula
Petit Cheval pə.ti ʃval Equuleus
Petit Lion pə.ti ljɔ̃ Leo Minor
lever le petit doigt lə.ve lə pə.ti dwa profero digitum
ne pas lever le petit doigt nə pa lə.ve lə pə.ti dwa profero digitum
petit épeautre {m} pə.ti.t‿e.potʁ arinca
tiphe
petit-fils {m} pə.ti.fis
 • Fils de l’enfant
nepos
petit-enfant {m} pə.ti.t‿ɑ̃.fɑ̃ nepos
petit-lait {m} pti.lɛ, pə.ti.lɛ
 • résidu de l’écrémage du lait
serum
arrière-petit-fils {m} pronepos
petit bois {m} pə.ti bwɑ fōmes
petit cadeau munusculum
petit pois {m} pə.ti pwa pīsum
petit à petit pə.ti.t‿a pə.ti paulātim
petit ami {m} pə.ti.t‿a.mi
 • Amoureux
amans
petit-neveu {m} pə.ti.nə.vø nepos fratris
petit nom {m} pə.ti nɔ̃
 • Prénom
praenomen
petit nom {m} pə.ti nɔ̃
 • Surnom
agnomen
petit malin {m} pə.ti ma.lɛ̃
 • Personne rusée
ingenium
petit copain {m} pə.ti kɔ.pɛ̃ amans
petit-duc {m} pə.ti.dyk ulula
petit pot {m}
 • Pot de nourriture pour bébé
cadus
petit-gris pə.ti.ɡʁi
 • champignon
bōlētus
petit-gris pə.ti.ɡʁi
 • escargot
cochlea
petit-gris pə.ti.ɡʁi
 • écureuil
sciūrus
petit pain {m} pə.ti pɛ̃
 • Viennoiserie
volūmen
petit soldat {m}
 • Mouillette
digitus
petit-déjeuner pə.ti.de.ʒœ.ne
 • Prendre son petit déjeuner
ientāculum
un tout petit peu acarus
Wiktionary Links