Nederlands 日本語
Azië
  • 1. een continent ten oosten van Europa
アジア
亜細亜
Zuidoost-Azië 東南アジア
Klein-Azië アナトリア
Wiktionary Links