Nederlands 日本語
boor
  • 2. een chemisch element en een zwart metalloïde
ホウ素
硼素
boor
  • 1. een rond zijn as ronddraaiend werktuig om gaten mee te maken
ドリル
Wiktionary Links