Nederlands 日本語
spijker
  • 1. een metalen pin waarmee twee voorwerpen door doorboring vast verbonden kunnen worden

Wiktionary Links