🇳🇴 no ja 🇯🇵

demokrati

民主主義
  • styre ved folket
民主
Wiktionary Links