🇳🇴 no la 🇻🇦

rar adjective

  • noe unaturlig, noe som viker fra normalen
  • #{forskjellig|forskjellig}#
extraneus
Wiktionary Links