🇳🇴 no la 🇻🇦

ro noun {f}

pax

ro verb

  • bruke #{åre|årer}# til å #{forflytte|forflytte}# et fartøy
rēmigō
Wiktionary Links
  • Norsk: ro