Svenska Latine
öl
  • dryck (definition 1), ölsort (definition 2)
  • mängd öl
cervisia
cerevisia
Wiktionary Links