Svenska Latine
eller
  • binder ihop delar där någon förväntas gälla
aut
vel
seu
mer eller mindre
  • i mångt och mycket, i stort sett, praktiskt taget
  • typ, ungefär
plūs minor
förr eller senare serius aut citius
eller hur
  • antyder medhåll i det någon annan sa när en tredje part säger emot
ad unguem
eller hur
  • antyder att man söker medhåll i det man sa
dexter
Wiktionary Links