Svenska Latine
kort
  • 3. (om tid) som varar endast under en liten tidsperiod
  • 1. av begränsad längd
brevis
köra
  • exekvera
praesto
köra
  • sätta igång med en aktivitet
coepisse
köra
  • framföra fordon
  • skjutsa
currere
köra
  • misslyckas på en tentamen
desum
Wiktionary Links