Svenska Latine
ost {u}
  • mjölkprodukt
caseus
formaticum
öst
  • väderstreck
oriens
ösa
  • falla i stor mängd
fundō
ösa
  • förflytta vätska från ett kärl till ett annat
trulla
Wiktionary Links