Svenska Latine
svart
  • som har samma eller liknande färg som kol
niger
ater
svår
  • svår att klara av
difficilis
svart hål gurges ater
svart stork Ciconia nigra
Wiktionary Links