Svenska Latine
svensk
  • som rör Sverige
Suecius
Wiktionary Links