Svenska Latine
tåg
 • järnväg
hamaxostichus
ta
 • begära och få som ersättning
 • börja växa
 • ha sex med
 • hämta, välja, använda
 • klara av, stå ut med
 • läsa en kurs
 • skaffa sig kontroll över n��got
 • tillskansa sig något, stjäla
 • utsätta för en provtagning
 • vara (om tid)
 • äta (medicin el. dyl.)
capio
ta capere
ta
 • ta emot
asciscō
ta
 • föra, medföra
ferō
ta
 • med händerna fatta tag i något
nanciscor
få tag på
 • erhålla
succedo
tag {n}
 • grepp
ansa ostii
tag {n}
 • längre stund; gång
dum
Wiktionary Links