Svenska Latine
tack gratia
tibi gratias ago
tack vare
  • som följd av
causa
täcka
  • hölja över
cooperiō
täck
  • vacker
feria
Wiktionary Links