Svenska Latine
vara
 • kopula, som tillskriver subjektet egenskap
 • befinna sig
esse
sum
vara
 • existera
sum
esse
vara
 • hjälpverb för passiv verbform
sum
vara
 • ting som köps och säljs
merx
jag
 • tillbakasyftande pronomen
ego
vår {u}
 • årstid mellan vinter och sommar
ver
min meus
din
 • possessivt pronomen
tuus
ens
 • när man förväntar sig något som ej sker
etiam
man {u}
 • person av manligt kön
vir
homo
man {u}
 • make
vir
maritus
en {u}
 • vintergrön barrväxt
juniperus
juniperus communis
den id
du
 • personligt pronomen
tu
vi
 • personligt pronomen i första person plural nominativ
nos
vår
 • reflexivt possessivt pronomen
 • possessivt pronomen
noster
han
 • personligt pronomen som syftar på person av manligt kön i subjektsform
is
ni
 • andra person plural nominativ
vos
i
 • (om plats) läge inuti
 • (om plats) vid vissa slags platser
in
hans eius
hon
 • pronomen syftande på omtalad
ea
sig se
de
 • personligt pronomen
illa
det
 • personligt pronomen som används som formellt subjekt
id
det
 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i objektsform om den omtalade har t-genus
 • personligt pronomen som syftar på den omtalade i subjektsform om den omtalade har t-genus
hoc
er
 • personligt pronomen
 • possessivt pronomen
vobis
dom {u}
 • domstolsbeslut
arbitrium
dom {u}
 • avgörande
crīmen
dom {u}
 • kupolformad överbyggnad
tholus
dem
 • ackusativ
 • dativ
 • efter preposition
hic
mig mihi
sin suus
dig
 • personligt som syftar på den tilltalade (du) i objektsform
te
dig
 • reflexivt pronomen som syftarpå tillbaka på den tilltalade (du)
tute
honom eum
hennes
 • possessivt pronomen
sua
deras earum
oss nobis
henne ea
mitt {u}
 • centrum
medium
era {u}
 • tidsperiod
aetas
dess eius
det
 • bestämd artikel singular neutrum av den
id
mina {u} mina
hen
 • när man anser att könsbenämning är oväsentlig
 • när personens kön varken är manlig eller kvinnlig (tredje kön)
 • när personens kön är obekant
ea
dess
 • viss angiven tidpunkt
alioqui
vårt
 • reflexivt possessivt pronomen som syftar tillbaka på och indikerar ägande av eller tillhörighet till subjektet om subjektet är i första person plural (vi) och om det ägda eller tillhörande är i ental och har t-genus
noster
Wiktionary Links