🇵🇱 pl lt 🇱🇹

stado noun

  /ˈstadɔ/
  • (zoologia, zoologiczny) grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
  • (zootechnika, zootechniczny) hodowlana grupa zwierząt
banda
Wiktionary Links