🇲🇬 mg no 🇳🇴

haingana noun

kvikk, rask, hurtig, fargeekte, før, prompt
Wiktionary Links