🇲🇬 mg no 🇳🇴

mafy noun

hård, vanskelig, slitsom, hard, gjentake
Wiktionary Links
  • fiteny malagasy: mafy