Nederlands Polski
Aruba /a.ˈru.ba/, /a.ˈry.ba/
  • 1. een eiland in het zuidelijke gedeelte van de Caraïbische Zee
Aruba aˈruba
Polski Nederlands
Aruba aˈruba
  • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) terytorium zależne Holandii w Ameryce Środkowej;
Aruba /a.ˈru.ba/, /a.ˈry.ba/
Wiktionary Links