Nederlands Polski
Europa /øːˈroːpa/, /ʏːˈropa/
 • 1. het Europese continent, dat ten noorden van Afrika en ten westen van Azië ligt. Het belangrijkste Europese orgaan is de Europese Unie (EU).
Europa ɛwˈrɔpa
West-Europa
 • 1. het westelijk deel van Europa
Europa Zachodnia ɛwˈrɔpa zaˈxɔdʲɲa
Zuid-Europa
 • het zuidelijk deel van Europa
Europa Południowa
Noord-Europa
 • het noordelijk deel van Europa
Europa Północna
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Polski Nederlands
Europa ɛwˈrɔpa
 • (geografia, geograficzny) część świata położona na półkuli północnej, stanowiąca razem z Azją kontynent zwany Eurazją;
 • (mitologia grecka) królewna tyryjska i królowa kreteńska, córka Agenora i kochanka Zeusa oraz matka Minosa, Radamantysa i Sarpedona;
Europa /ʏːˈropa/, /øːˈroːpa/
Europa Północna
 • (geografia, geograficzny) różnie definiowany region znajdujący się na północ od Europy Środkowej
Noord-Europa
Europa Południowa
 • (geografia, geograficzny) różnie definiowany region znajdujący się na południe od Europy Środkowej
Zuid-Europa
Europa Wschodnia
 • (geografia, geograficzny) różnie definiowany region znajdujący się na wschód od Europy Środkowej, graniczący z Azją;
Oost-Europa
Europa Zachodnia ɛwˈrɔpa zaˈxɔdʲɲa
 • (geografia, geograficzny) nazwa stosowana dla określenia państw zachodniej części Europy, ze względu na ich przynależność geograficzną, historyczną i kulturową;
West-Europa
Europa Środkowa ɛwˈrɔpa ɕrɔtˈkɔva
 • (geografia, geograficzny) region w centralnej Europie;
Midden-Europa
Wiktionary Links