Polski Nederlands
ster stɛr
  • (lotnictwo, lotniczy) (żeglarstwo, żegluga, żeglarski) urządzenie służące do nadania i utrzymania kierunku ruchu statku wodnego lub powietrznego;
roer
Nederlands Polski
ster /stɛr/ gwiazda ˈɡvʲjazda
Wiktionary Links