🇳🇴 no pl 🇵🇱

sete noun {n}

  • noe å #{sitte|sitte}# på
  • #{bak|bak}#
  • hjemsted for en #{institution|institution}# eller lignende
miejsce
Wiktionary Links