🇳🇴 no pl 🇵🇱

være verb

 • eksistere
 • befinne seg et sted
 • Å hende, finne sted, skje
 • Angir at noe er det samme som noe
 • (innen matematikk) angir at noe er lik noe; det på hver side av en ligning er det samme
 • Tilegner noen en identitet, som rolle eller person
 • Som har visse egenskaper, beskrevet ved adjektiv eller som kobling til substantiv som gir ordet de samme egenskapene som substantivet
 • Brukt til å angi alder og høyde
 • Brukt til å angi tid
 • Brukt om været og lufta
 • Som hjelpeverb, i enkelte verbsammensetninger for å danne perfektum. I moderne norsk brukes verbet å #{ha|ha}# for så å si alle verb i perfektum, selv om være historisk har blitt brukt for noen verb.
być
Wiktionary Links